Record details

Name
    Taraba, Boleslav
Author of Article
    Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
    Analysis of the factors affecting natural oxidation of coal matter
    Diffuse reflectance Fourier transform infrared spectroscopy in the analysis of coal oxidation
    Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačně alterovaných uhlí
    Mechanical decarbonylation of Coal
    Posouzení oxireaktivity uhlí ČSFR na základě oxidačních tepel
    Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Solution of problems connected with high sontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
    Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals.
    Thermovision as a tool of early detection of spontaneous heating of coal in mine openings
    Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů