Record details

Name
    Taufer, Antonín
Author of Article
    Dosavadní výsledky a další výhled základního výzkumu důlní aerologie v hornickém ústavu ČSAV v Ostravě
    Matematický model proudění v důlní větrní síti
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Stanovení původních teplot hornin s příkladem použití v dole 1. máj v Karviné
    Stanovení původních teplot hornin v perspektivních oblastech hlubinného dobývání
    Thermovision as a tool of early detection of spontaneous heating of coal in mine openings
    Výzkum a vývoj v rezortu Českého báňského úřadu
    Zhodnocení geotermického měření ve vrtu NP 831 Vlčovice a jeho význam pro praktické využití při zjišťování rozložení teplotních polí
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo