Record details

Name
    Technika ochrany prostredia TOP 2014 (10.06.2014-12.06.2014 : Častá - Papiernička, Slovensko)
Conference for Article
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy a možné energetické zhodnocení biomasy
    Tepelné zpracování biomasy a bio-odpadů pyrolýzou
    Využití digestátu z ČOV po bioplynové stanici (II. Stupeň energetického zhodnocení biomasy)