Record details

Name
    Tejnecký, Václav
Author of Article
    Acidifikace půd v Jizerských horách: výsledky vybraných projektů
    Antimony mobility in lead-smelter polluted soils
    Assessment of the BCR sequential extraction procedure for thallium fractionation using synthetic mineral mixtures
    Assessment of the BCR sequential extraction procedure for thallium fractionation using synthetic mineral mixtures
    Effect of low-molecular-weight organic acids on the leaching of thallium and accompanying cations from soil - A model rhizosphere solution approach
    Laboratory Assay of Aluminium Transport through Intact Soil Sample under Controlled Conditions
    Potential and drawbacks of EDDS-enhanced phytoextraction of copper from contaminated soils
    Prameny radioaktivních minerálních vod na území Kowary - Horní Malá Úpa
    The role of tree uprooting in Cambisol development
    Rozdíly ve vlastnostech horských lesních půd na kyselých a bazických matečních horninách
    Seasonal variation of water extractable aluminium forms in acidified forest organic soils under different vegetation cover
    Thallium dynamics in contrasting light sandy soils-Soil vulnerability assessment to anthropogenic contamination
    Thallium dynamics in contrasting light sandy soils-Soil vulnerability assessment to anthropogenic contamination
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Změny forem Fe a Al v rámci pedogeneze vývratišť v přirozeně se vyvíjejícím jedlo-bukovém pralese