Record details

Name
    Tesař, Petr
Author of Article
    Goethit, nový minerál pro Markovice
    Karbonáty v lomu Markovice
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice