Record details

Name
    Thinová, Lenka
Author of Article
    Continual Rn Measurements in caves: Advantage and Disadvantages
    Metodika stanovení dávky od radonu
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech