Record details

Name
    Tipková, Jaroslava
Author of Article
    Fosfát skandia v krasové výplni velkolomu Čertovy schody
    Fosilní klimatický záznam: opěrný bod pro budoucnost?
    Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic
    Křemenná vlákna v krasových výplních
    Nové nálezy křídových hornin v Koněpruské oblasti a Petrbokovo "stádium Koukolové hory"
    Palygorskit a zajímavé formy kalcitu z Dolného vrchu
    Skalní laky subakvatického původu z Českého krasu