Record details

Name
    Tippl, Martin, 1962-
Author of Article
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku