Record details

Name
    Toegel, Vlastimil
Author of Article
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
    Minerály z kamenolomu Krásné u Šumperka
    Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou