Record details

Name
    Tomášek, Milan
Author of Article
    Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
    Interakce litosféra-pedosféra
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Ochrana zdroje pitné vody na lokalitě Mšené-Budyně
    Příroda Krkonoš : půdní poměry
    Půdní a půdně interpretační mapy ČSR
    Půdní poměry
    Radioaktivita energetických popelů z plavišť SHP
    Regionální charakteristika spraší České republiky
    Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
    Soil Cover of Šumava National Park and Protected Landscape Area
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání