Record details

Name
    Tomášková, Alice
Author of Article
    Deformation Mechanisms, Mineral Chemistry, and P-Wave Velocity Patterns from Mylonitic Metagabbros deformed at Amphibolite and Granulite Facies Conditions
    Melting Relations of Natural Eclogite at High Pressures : Contrasting Trends of Eclogite Fractionation
    Melting relations of Natural Garnet Pyroxenite and Eclogite at High Pressures
    Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů
    Výzkum vulkanických hornin ze spodnokarbonských slepenců moravskoslezské oblasti (24-41 Vyškov, 25-12 Hranice, 15-34 Vítkov)