Record details

Name
    Tomšík, Jan
Author of Article
    Charakteristické rysy některých polymetalických ložisek rudného Altaje (SSSR) a jejich srovnání s ložisky rud na Jesenicku
    Chemické složení základních typů hornin ve Zlatohorském rudním revíru
    Cymrit z ložiska Horní Benešov
    Cymrit z ložiska Pb-Zn-rud u Horního Benešova
    Devonské vulkanické cykly, sedimentace a zrudnění ve Zlatohorském rudním revíru
    Generální projekt průzkumných prací v hornobenešovském revíru
    Křemenné horniny Zlatohorského rudního revíru
    Ložisko Cu, PB, Zn, (+-Au, Ag) rud Zlaté Hory - západ
    Paleogeografický vývoj jesenické oblasti
    Perspektiva průzkumu ložisek Au rud na Jesenicku
    Suchá Rudná - poznatky z 1. fáze vyhledávání Au rud
    Vliv nových geologických poznatků na další průzkumné práce v jesenické oblasti
    Vulkanosedimentární ložiska Fe rud na severní Moravě a ve Slezsku