Record details

Name
    Toman, Jiří
Author of Article
    Metody atomové absorpční spektrometrie (AAS) a optické emisní spektrometrie s ICP zdrojem (ICP-OES) při aplikaci na analýzu geologických materiálů
    Možnosti stanovenia zlata v geologických materiáloch atómovou absorpčnou spektrometriou
    Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.
    Za minerály do italského Val Malenca
    Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika