Record details

Name
    Trčková, Jiřina
Author of Monograph
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2121 - suché prostředí
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2122 - postupné stoupání důlních vod
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů
    Laboratorní zkoušky pevnosti v prostém tlaku vzorků pískovců
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 1-2002 - suché prostředí
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 2-2002 - stoupání důlních vod
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 3-2002 - ukládání popílku do zaplavených prostor
    Propustnost vzorků vápence a slínovců - úložiště RAO Richard - IGHP
    Sdružené a srovnávací modelování podzemních konstrukcí
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin - Úložiště RAO Richard - IGHP
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin, lokalita PTP-5, Potůčky - Podlesí
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro přeložku trati
    Soubor výsledků laboratorních zkoušek fyzikálních a mechanických vlastností hornin
    Tenzometrická a geodetická měření při opravě sloupu na Letohrádku královny Anny v prostorách Pražského hradu
    Tenzometrická měření prováděná při realizaci podchycení sloupů u schodiště C v ČNB
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
Author of Article
    Application of coupled modelling to slope stability assessment
    Application of experimental stress analysis in geotechnics for minimization of structure failure
    Assessment of slope stability endangered by groundwater
    Assessment of soil slope deformations using photogrammetric methods: laboratory testing applied on physical models
    Assessment of the geomechanical changes in the upper crust on the basic of laboratory tests of rock samples from the KSDB-3 borehole and their surface analogues
    Assessment of the geomechanical changes in the upper crust on the basic of the laboratory tests of rock samples from KSDB-3 borehole and their surface analogues
    Back analysis of reinforced soil slopes
    Changes of physical and mechanical properties of rocks in function of depth
    A comparison of physical and mechanical characteristics of Kola superdeep borehole core samples and their surface analogues
    Comparison of the elastic properties of the Kola Superdeep Borehole core samples and their surface analogues obtained by static and dynamic measurements
    Comparison of the elastic properties of the Kola superdeep borehole core samples and their surface analogues obtained by static and dynamic measurements
    Consequences of Open-Pit Coal Mining on the Geohydraulical System
    Constitutive relations in geotechnics using optimization
    Coupled modelling of concrete tunnel lining
    Coupled modelling of shear damage in subsoil using FEM and Finite Diferrencies
    Coupled modelling of structural strength
    Coupled modelling of tunnel face stability
    Coupled modelling of tunnel face stability using Desai's theory and TFA.
    Coupled modelling of underground structures
    Coupled modelling of underground structures using internal parameters
    Coupled modelling using DSC&TFA theoretical process
    Deposition of light-ash mixed in mined spaces to reduce the impact of undermining on the surface
    Deposition of liht ash mixes in mined spaces
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Experimental 3-D modelling of surface subsidence affected by underground mining activities
    Experimental and Mathematical Modelling of a Geohydraulic changes Prognosis due to Coal Extraction
    Experimental and numerical modelling of the tunnel face stability
    Experimental assessment of rock mass behaviour in surrounding of utility tunnels
    Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability
    Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability
    Experimental study of the tunel face deformations
    Experimentalní a numerické modelování podmáčených svahů
    Fizičeskije i mechaničeskije svojstva porod SG-3 v zavisimosti ot glubiny
    Identification of mechanical parameters in underground structures
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Influence of stiffness of FRC tunnel lining on bearing capacity using coupled modelling
    Influence of temperature changes during laboratory tests of rock permeability
    Influence of temperature changes during laboratory tests of rock permeability
    Jednoduché prostředky experimentu při rekonstrukci tenkostěnné konstrukce
    Laboratory apparatus to measure porous material permeability
    Material properties of tailings of open-pit mines using coupled modelling
    Měření propustnosti přírodních stavebních materiálů
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Model studies of an open-pit mine bottom loaded by artesian water pressure
    New soil pressure sensor for geomechanical application
    Optimal Material Properties of slopes Using Coupled Modelling
    Parametric study of geotechnical problems by the coupled modeling method
    Permeability a porosity of rocks and their relationship based on laboratory testing
    Physical and Mechanical Properties Changes of Rocks in Function of Depth
    Physical and mechanical properties changes of rocks of SG-3 in function of depth
    Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
    Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
    Physical, mechanical and deformational properties of metabasalts, amphibolites and gneisses from KSDB-3 compared with surface analogues
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep borehole and their surface analogues
    Sravnenije fizičeskich i mechaničeskich svojstv obzazcov porod iz razreza Kol'skoj sverchglubokoj skvažiny i ich gomologov s poverchnosti
    Stability in geotechnics using the free hexagon method
    Stress changes around tunnel under the strip foundation
    Stress deformation states in underground structures using coupled modelling
    Study of adhesion of cement mixture and fibres and changes of its tension properties
    Study of stress changes around tunnel in dependence of the tunnel lining stiffness
    Study of the Physical and Mechanical Properties of Selected Rocks from the Kola Superdeep Borehole
    Tensometric measurements for static securing of historical buildings
    Tenzometrická měření využívaná při opravách historických památek
    Tunel face stability as a function of the purchase length
    Tunnel face stability by transformation field analysis and distinct state concept
    Using miniature tactile sensor in geomechanics
    Using of conductive rubber in transducer for pressure distribution measurement
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
    Využití sdruženého modelování při studiu stability svahů
    Zmizí plochy odkališť u tepelných elektráren a tepláren?