Record details

Name
    Trebichavský, Jan
Author of Article
    Antarktida - společné dědictví lidstva?
    Bakteriální loužení
    Energetické a ekologické problémy využití netradičních surovin a nekonvenčních metod jejich těžby a úpravy
    Energy and ecological problems of utilization of non-traditional raw-materials and non-conventional methods
    Gallium
    Germanium
    Indium
    Lithium
    Nekonvenční metody úpravy nerostných surovin
    Selen
    Stav a perspektivy využití stroncia ve světě a v ČSSR
    Stav a perspektivy využití světové surovinové základny stroncia a možnosti výroby sloučenin stroncia v ČSSR
    Tellur
    Thallium
    Využití světové a čs. surovinové základny barytu
    Wolfram