Record details

Name
    Trejtnarová, Hana
Author of Article
    Cementation and blackening of Holocene sands by peat-derived humates: A case study from the Great Dune of Pilat, Landes des Gascogne, Southwestern France
    Characterization of organic matter in dusts and fluvial sediments from exposed areas of downtown Prague, Czech Republic
    Characterization of organic matter in dusts and fluvial sediments from exposed areas of dowtown Prague, Czech Republic
    Organické sloučeniny v odvalech černouhelných dolů studované GC/MS a Py-GC/MS
    Quantification and source of emitted carbon particles in soils and sediments from the downtown Prague exposed areas
    Quantification and source of emitted carbon particles in soils and sediments from the downtown Prague exposed areas
    Složení a vlastnosti organické hmoty v jílovci sladkovodního spodního cenomanu (perucké vrstvy) z úbočí Litického Chlumu v Záměli, východní Čechy
    Stanovení složení automobilových paliv metodami 1H NMR spektroskopie
    "Stump Horizon" in the Bílina Mine (Most Basin, Czech Republic) - GC-MS, optical and electron microscopy in identification of wood biological origin
    Toxicologically important trace elements and organic compounds investigated in size-fractionated urban particulate matter collected near the Prague highway
    Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí