Record details

Name
    Trnka, Milan
Author of Monograph
    České lázně a lázeňství
Author of Article
    Atypické vltavíny ze Slavče u Trhových Svinů (jižní Čechy)
    Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic
    Dosavadní výsledky vyhledávání sillimanitu, andalusitu a kyanitu na Moravě
    Geology and petrography of the moldavite-bearing sediments in Moravia
    Ing. Karel Soukeník (1917-1970) - sběratel a badatel na poli vltavínů
    Moldavites: a review
    Moravské vltavíny
    Morfologie tektitů a její vztah k podmínkám vzniku
    Největší tektity
    Notes on the origin of moldavite sculpture
    Opály v západním okolí Třebíče
    Pádová pole tektitů očima sběratele
    Pegmatit s korundem z Pokojovic u Okříšek
    Pozemský impaktní původ tektitů
    Primäre Indochinitformen und ihre Entstehung
    Přírodní tektitové glyptiky
    Reliktní minerály v některých opálech Třebíčska a jejich genetický význam
    Úloha jednotlivých faktorů při vzniku skulptace tektitů
    Vlastnosti tektitů typu Muong Nong a jejich vztah k podmínkám vzniku
    Vltavínová spirála