Record details

Name
    Trnovec, Andrej
Author of Article
    Súčasný stav zdrojov minerálnych a termálnych vód Slovenskej republiky