Record details

Name
    Trubač, Jakub
Author of Monograph
    Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Mechanismy diferenciace a vmístění peraluminického granitového magmatu: říčanský pluton, Český masiv
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
    vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 32-123 Lenora a 32-114 Žďárecká hora
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, 32-233 Černá v Pošumaví
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-144 Smrčina
Author of Article
    Brand new Geochemical Data Toolkit (GCDkit 3.0) - is it worth upgrading and browsing documentation? (Yes!)
    Constraints on petrogenesis and geotectonic setting for Silurian basalts of the Prague Basin (Bohemian Massif)
    Geochemistry and petrogenesis of the normally zoned Sedmihoří Stock, Bohemian Massif: a case for nested emplacement of separately evolved granite magmas into shallow crust
    Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton; moldanubický batolit)
    Geology and Re-Os molybdenite geochronology of the Kuriskova U-Mo deposit (Western Carpathians, Slovakia)
    Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced nearby a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    Magnetic fabric of the Říčany granite, Bohemian Massif
    Magnetic fabric of the Říčany granite, Bohemian Massif: A record of helical magma flow?
    Magnetic fabrics, geochronology and petrogenesis of the Eisgarn-type granites (central part of the Moldanubian Plutonic Complex; Bohemian Massif)
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Nature, petrogenesis and emplacement of a reversely zoned Říčany pluton (Central Bohemian Plutonic Complex, Bohemian Massif)
    Nature, tectonic setting and likely origin of the Palaeoproterozoic (~2.1 Ga) Světlík orthogneisses (southern Bohemia)
    New insights into the Silurian volcanism of the Prague Synform, Bohemian Massif
    Origin of wolframite mineralization at Jermanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions and stable isotopes
    Origin of wolframite mineralization at Jeřmanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions, oxygen stable isotopes and Re-Os geochemistry
    Re-Os geochemistry of wolframite from Jeřmanice W-(Sn) mineralization, Bohemian Massif, Czech Republic
    Reply to the comments on Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechy´ granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    Residence of elements in minerals of a single granite sample (Říčany granite, Variscan Central Bohemian Plutonic Complex)
    Structural pattern, magnetic fabric, and geophysical signature of the post-collisional Plechý pluton, Moldanubian Unit, SW Bohemian Massif
    Structure, emplacement, and tectonic setting of Late Devonian granitoid plutons in the Tepla-Barrandian unit, Bohemian Massif
    V solné jeskyni
    Zemětřesení - Síly skryté pod povrchem