Record details

Name
    Turek, Vojtěch
Author of Article
    "An endocochleate experiment" in the Silurian straight-shelled cephalopod Sphooceras
    Colour pattern polymorphism in Silurian nautiloid Phragmoceras Broderip, 1839
    Colour patterns in Early Devonian cephalopods from the Barrandian Area: Taphonomy and taxonomy
    Comments to Upper Wenlock zonal subdivisions in the Silurian of Central Bohemia
    The crinoid holdfast Lichenocrinus Hall, 1866 in the Ordovician of Bohemia (Czech Republic)
    Fish trace fossil interpreted as a food gathering swimming trail from the Upper Carboniferous (Westphalian) of Bohemia
    K padesátým narozeninám RNDr. Stanislava Štamberga, CSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Ivo Chlupáče, DrSc.
    LATE EMSIAN RUTOCERATOIDEA (NAUTILOIDEA) FROM THE PRAGUE BASIN, CZECH REPUBLIC: MORPHOLOGY, DIVERSITY AND PALAEOECOLOGY
    Long-legged lobopodian from Cambrian of the Barrandian area, Czech Republic
    Memorial to Prof. Ivo Chlupáč, DrSc. (1931-2002)
    Minute Silurian oncocerid nautiloids with unusual colour patterns
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
    Nové nálezy stop tetrapodů ve svrchnokarbonských sedimentech vnitrosudetské pánve
    Ortocerové vápence a hlavonožci hraničních poloh kopaninského a přídolského souvrství v činném lomu na Kosově u Berouna
    Paleontologické oddělení
    Poznámky k historii zájmu o české prvohorní hlavonožce a jejich studium v předbarrandovské éře
    Prof. Ivo Chlupáč DrSc. (1931-2002)
    Remarks to post-mortem behaviour of orthoconic shells
    Revision of the Pragian Rutoceratoidea Hyatt, 1884 (Nautiloidea, Oncocerida) from the Prague Basin
    RNDr. Josef Beneš (29.8.1927 - 19.2.2001)
    A Silurian oncocerid with preserved colour pattern and muscle scars (Nautiloidea)
    Trilobitenland Tsechien
    Variability of colour pattern and shell malformations in Silurian nautiloid Peismoceras Hyatt, 1884
    Výzkum klasické paleontologické lokality "Luh" ve skryjském kambriu
    Z nových přírůstků paleontologického oddělení Národního muzea v Praze
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Paleontologické oddělení