Record details

Name
    Tvrdý, Jaromír
Author of Article
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Feldspathization in the Loket monzogranite - possible influence of granites of the younger intrusive complex (Karlovy Vary intrusion)
    Fluorapofylit z Vlastějovic
    Geochemie karlovarských kaolínů
    Geochemistry and Petrology of Alkaline Dyke Rocks of the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mountains, ČSSR
    Geochemistry of the dyke rocks of the Roztoky n. Labem area (České Středohoří Mts., Czechoslovakia)
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
    Ložiska zlata severního Kazachstánu a jejich minerály
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce.
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály Pd-Pt norilského revíru (severní Sibiř, Rusko)
    Minerály stříbra z ložiska Aktepe v Uzbekistánu
    Minerály telluru a sulfidy cínu Čatkal-kuramského hřebene ve střední Asii
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    Nové zdroje cihlářských surovin na karlovarsku
    Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
    Pliocén u Nového Kostela (chebská pánev)
    Rudní obvod Baîta Bihorului v Rumunsku
    Sekundární minerály z lokality Svatá Anna v Plané u Mariánských lázní
    Telluridy vybraných rudních ložisek Kavkazu
    Topotaktické srůsty rauenthalitu a phaunouxitu z Plané u Mariánských Lázní
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Zelený grosular 'tsavorit' ze severní Sibiře