Record details

Name
    Uher, Antonín
Author of Article
    Aragonit z Libníče u Rudolfova
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
    Organic and clay diagenesis in sediments of Ostrava-Karviná coal basin
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
    Stanovení karbonátů v klastických sedimentech metodami fázové analýzy
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě