Record details

Name
    Uher, P.
Author of Article
    Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton)
    Low-hafnium zircon from alluvial and colluvial placers of northern Bohemia: composition and possible sources
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    Oxy-schorl, Na(Fe2+2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, a new mineral from Zlatá Idka, Slovak Republic and Přibyslavice, Czech Republic
    Provenance of Wurmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
    Provenience würmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika : použití asociací těžkých minerálů
    Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru - variácie ich štruktúrného stavu a chemického zloženia
    Zircon in highly evolved hercynian Homolka granite, Moldanubian zone, Czech Republic: indicator of magma source and petrogenesis