Record details

Name
    Uherčíková, Eva
Author of Article
    Holocénní vývoj nivy Dudváhu (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko)
    Palaeogeoecological development of the Dudváh floodplain on the basis of the pollen analysis (Slovakia)
    Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na Žitnom ostrove
    Rekonstrukce vývoje lesní vegetace na Žitném ostrově na základě pylové analýzy
    Rekonstrukce vývoje vegetace v nivě Dudváhu v holocénu (Slovensko)
    Vývoj nivy Dudváhu