Record details

Name
    Ulrych, Jaromír, 1943-
Author of Article
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie
    Apatite fission track implications for timing of hydrothermal fluid flow in Tertiary volcanics of the Bohemian Massif
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
    Cenozoic alkaline volcanic series in W Bohemia: age relations and geochemical constraints
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
    Clinopyroxene from an alkali pyroxenite xenolith, Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif: crystal chemistry and structure
    Clinopyroxenes in the cenozoic volcanics of the České středohoří Mts. : a review
    Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in Central Europe: a statistical evaluation
    Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
    Dětaň
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Druhá mezinárodní eklogitová konference S.I.E.C. ve Vídni
    Electron microprobe analyses of moldavites
    Field trip guide, April 11, 2007 : manifestations of recent dynamics of the western part of the Eger (Ohře) Rift
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Garnet from the Shavarin.Caram deposit, Mongolia
    Geochemical characteristics of the high- and low-Ti basaltic rock association in the uplifted shoulder of the Ohře (Eger) Rift, Western Bohemia/Saxony
    Geochemie niobu v osečenském komplexu, severní Čechy
    Geochemistry and evolution of subcontinental lithospheric mantle in Central Europe: evidence from peridotite xenoliths of the Kozákov volcano, Czech Republic
    Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
    Geology of the Ohře Rift region
    Granitoids of central Cuba
    Heterogeneity of the upper mantle beneath the neovolcanic zone of the Bohemian Massif : deformation and geochemistry of peridotite xenoliths
    High-Ti basaltic rocks in the uplifted shoulder of the Ohre (Eger) Rift, western Bohemia/Saxony
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
    Jeníkov-Lahošť near Teplice
    Karl-Hermann Scheumann (*1881 Metz - ?1964 Bad Hersfeld): před 100 lety zazářila petrografická nova na horním toku Ploučnice
    Koexistence mafických nerostů v durbachitech středočeského plutonu
    Die Kristallstruktur des Minerals Hainit
    Late Cretaceous to Paleocene melilitic rocks of the Ohře/Eger Rift in northern Bohemia, Czech Republic: Insights into the initial stages of continental rifting
    Late Paleozoic volcanic rocks of the Intra-Sudetic Basin, Bohemian Massif: petrological and geochemical characteristics
    Magnetic properties of high-Ti basaltic rocks from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. (Bohemia/Saxony), and their relation to mineral chemistry
    Melilite-bearing igneous rocks in the Bohemian Massif: occurrences in the western Ohře (Eger) Rift
    Melilitites and associated alkaline silica-undersaturated rocks of the Vogtland/W-Bohemia (Germany/Czech Republic)
    A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic)
    My first meeting Prof. Dr. Josef Zemann
    Na Silvestra před 150 léty se v Praze narodil světově proslulý mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke : *31.12.1855, Praha, +18.6.1931, Wien
    Oxykaersutity z Vlčí hory u Černošína v západních Čechách ve srovnání s kaersutitickými amfiboly Českého masívu
    Parallel growth and overgrowth of thomsonite and natrolite from Dobrná near Děčín, Czechoslovakia
    Permo-Carboniferous volcanism in late Variscan continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): geochemical characteristic
    Petrogenesis of alkali pyroxenite and ijolite xenoliths from the Tertiary Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif in the light of new mineralogical, geochemical, and isotopic data
    Petrologie a geochemie osečenské intruze v Podještědí
    Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia)
    Petrology of some garnet - kyanite - K-feldspar leptynites of the czech moldanubicum (Czechoslovakia)
    Petrology of the alkaline subvolcanic rocks from the Roztoky area (České středohoří Mts.)
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Problém ochrany unikátních mineralogických lokalit v Českém středohoří
    Prof. J.E. Hibsch (1852-1940) - a leading European geologist of his time
    Přibyslavice peraluminous granite
    Recent geodynamics of West Bohemia in relation on the crustal structure (unique natural laboratory)
    Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)
    Smraďoch spring and Kladská peat-bog
    Spinel zonation in melilite rocks of the Ploučnice river region, Czechoslovakia
    Subvulkanické horniny vulkanického centra Českého středohoří u Roztok nad Labem
    Špičák Hill near Teplá
    Třebenice - Museum of Bohemian Garnet
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constraints
    Ústí nad Labem - Mariánská hora Hill
    Vinařická hora Hill Cenozoic composite volcano, central Bohemia: geochemical constraints
    Volcanic activity in Late Variscan Krkonoše Piedmont Basin: petrological and geochemical constraints
    Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke *31.12.1855, Praha, +18.6.1931 Vídeň
    Výsledky výzkumu subvulkanických melilitických hornin ve Strážském bloku a jeho okolí
    Vývoj chemismu zonálních amfibolů mafických hornin středočeského plutonu
    Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts. : petrography, geochemistry and amygdale mineralogy