Record details

Name
    Unruh, Jiří
Author of Article
    Geologie slezské jednotky v hloubení jam dolu Frenštát-západ
    Hloubení jam v příkrovech vnějších flyšových Karpat