Record details

Name
    Vávra, Václav, 1971-
Author of Article
    "Cave pearls" as a by-product of building constructions
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Modal analysis of clinker: solutions and constraints
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    Straw stalactites from building constructions
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Vernířovice-Rudná hora : mineralogie granitoidů Rudné hory