Record details

Name
    Vít, Jan
Author of Monograph
    Amatérská jeskyně
    Dynamika sedimentace v řece Moravě při záplavách
    Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Jinotega, Nicaragua
    Evaluación de las condiciones geomorfológicas e hidrogeológicas de las Cuencas bajas del Río Piura y Río Chira para mitigar factores ambientales que restringen el desarrollo social y económico de las regiones
    Excursion Guide
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-90B
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-101B
    Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
    Geologická mapa Brna a okolí
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua
    Geomorfologická mapa - poušť Sečura
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
    Inženýrsko-geologická mapa 25-34-12 Luhačovice - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
    Inženýrsko-geologická mapa 25-34-17 Kladná-Žilín - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
    Inženýrsko-geologická mapa 25-34-18 Rudimov - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
    Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Chira Bajo)
    Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Piura Bajo)
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 9-c Las Playas
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-b Sullana
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-c Las Lomas
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-d Ayabaca
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-c Chulucanas
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-d Moropon
    Mapa de riesgos naturales (Chira Bajo)
    Mapa de riesgos naturales (Piura Bajo)
    Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov
    Mapa Geomorfológico de Desierto Sechura
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Moravy a jeho přítoků
    SVAHOVÉ DEFORMACE V ČESKÉ REPUBLICE - oblast Zlínsko
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. Reporte final 2003-2006
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 list 25-121 Odry
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
    Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu
    Základní geologická mapa 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 23-224 Žďár nad Sázavou
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-112 Jedlová
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-131 Nové Město na Moravě
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-132, Dalečín
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-133 Bobrová
    Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. List 14-334 Polička
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Odkrytá geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-223 Přibyslav
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 14-343 Svitavy. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-111, Sněžné
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno - jih
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-411 Jedovnice
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-431 Šlapanice
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-342 Brno - jih
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-431 Šlapanice
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, odkrytá geologická mapa 24-342 Brno - jih
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 13-443 Chotěboř
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 14-421 Velké Losiny
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 23-222 Krucemburk
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Odkrytá geologická
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Odkrytá geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-334 Polička
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-112 Jedlová
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-113 Nové Město na Moravě
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, mapa inženýrskogeologického rajónovaní, 24-324 Brno-sever
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 23-224 Žďár nad Sázavou
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 14-234 Hanušovice
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov
    Žďárské vrchy
Author of Article
    Clay Minerals of the Fluvial Cave Sediments (Northern Part of the Moravian Karst)
    A complex study of the Holštjnská cave deposit (Moravian Karst, Czech Republic)
    Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
    Dating of the Holštejnská Cave deposits and their role in the reconstruction of semiblind Holštejn Valley Cenozoic history (Czech Republic)
    Dating of the Holštejská Cave deposits and their role for reconstruction of Moravian Karst Cenozoic history (Czech Republic)
    Dating of the Holštejská Cave sediments (Moravian Karst)
    Datování sedimentů holštejnské jeskyně
    Dendrochronological research and radiocarbon dating of subfossil trunks from Mohelnice (Northern Moravia)
    Dendrochronologické a radiometrické zpracování subfosilních kmenů z Mohelnice
    Dendrochronologische und radiometrische Bearbeitung subfossiler Baumstämme aus Mohelnice, Nordmähren
    Detection of changes in the Chira and Piura lower - catchment's areas, Sechura desert - Peru, based on spatial and spectral analyses of multitemporal Earth observation data
    Development of the Amatérská (Amateur) Cave during the Cenozoic
    Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru)
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ FLUVIÁLNÍHO VĚJÍŘE ŘEKY PIURY, REGION PIURA, SEVERNÍ PERU
    Geomorfologický záznam exogenních procesů v oblasti Sechurské pouště (region Piura, sz. Peru)
    GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE PIURA RIVER FLUVIAL FAN, NORTHERN PERU, PRELIMINARY STUDY
    Interpretace vývoje Amatérské jeskyně na podkladě morfologie a pozice hlavních chodeb (23-24, Protivanov)
    Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov)
    Mapování přírodních nebezpečí v regionu Piura (severozápadní Peru)
    The Moravian Karst in time and space - 2) Cenozoic history
    Nález reliktu miocénních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
    Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu
    Nové odkryvy v údolí k Rudickému propadání (jihozápadně od Jedovic) (24-41 Vyškov)
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
    Paleontological and sedimentological evidences of NW-SE trending faults in the northern vicinity of Brno City
    Předběžné výsledky studia vztahu subfosilních kmenů a fluviálních sedimentů na lokalitách Osek nad Bečvou a Tovačov-Annín
    Přírodní rizika v regionu Piura (severozápadní Peru)
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severné od Brna
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32)
    Slope movements in the Eastern Moravia (Outer Western Carpathians)
    Structures of the Moravian Karst in the Cave System of the Punkva River and its Tributaries: Relation to Karst Processes
    Tektonická stavba jeskynního systému Piková dáma - Spirálka
    Terciérní údolí v okolí Šebrova a Svaté Kateřiny
    Těžké minerály fluviálních sedimentů v západní macošské větvi Amatérské jeskyně (24-23 Protivanov)
    U/Th datování sintrů Holštejnské jeskyně (23-24, Protivanov)
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
    Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních (24-23 Protivanov)
    Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních
    Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně