Record details

Name
    Vítek, Jan
Author of Monograph
    České středohoří
    Orlické hory - Geology of the Protected Lanscape Areas in the Czech Republic, Zur Geologie der Landschaftsschutzgebiete der Tschechischen Republic
Author of Article
    Babia hora - nejvyšší partie flyšových Karpat
    Biely kameň
    Bradla u Hajtovky a Údola
    CHKO Strážovské vrchy
    Chráněná příroda Polany
    Chráněné geologické jevy u Turzovky
    Čertova ruka v Českém ráji
    Čertova zeď
    Čertovy hrady a jiné pískovcové útvary západně od Dvora Králové
    Červená hora s přírodní památkou Pod skalou
    Děravé skály. Skalní perforace
    Drábova pec v údolí Vošmendy
    Drábovny v Českém Ráji
    Drábské světničky
    Drobné pseudokrasové tvary v žule na Vyhlídce u Smržovky
    Držkovské skály
    Dva nové národní parky
    Dvě ostrovní slaná jezera
    Exfoliační klenby v jižním okolí Lipna
    Geologické a geomorfologické zajímavosti SPR Babiččino údolí
    Geologické zajímavosti Vychylovky
    Geomorfologické poměry listu základní mapy Žamberk 14-14 ve východních Čechách
    Geomorfologické poměry přírodní rezervace Oheb
    Geomorfologicky výrazné údolí Janského potoka
    Geomorfologie melafyrových výchozů na Strážníku a v přilehlém údolí Jizery
    Geomorfologie přírodní rezervace Rohová na Hřebečovském hřbetu
    Georeliéf Jižních vápencových Alp
    Georeliéf Korsického regionálního přírodního parku
    Georeliéf na bazických horninách svatokřížského masivu
    Georeliéf neovulkanitů v Bruntálské vrchovině
    Georeliéf Severních vápencových Alp
    Jánošíkova skala
    Jura v Čechách
    K vývoji svahů průlomového údolí Zdobnice v rybenské antiklinále
    Kamenec - významná geologická a geomorfologická lokalita v Orlických Horách
    Kamenná moře : nejsou to jen neživé balvany, vyznačují se charakteristickým typem ekosystému
    Kamenná stráž. Čtyřicáté v pořadí Sfingy naší přírody
    Kamenné hříčky na "žulové osmě"
    Kameny jsou i na východě Krkonoš
    Kaňony
    Ke geomorfologii státní přírodní rezervace Modlivý důl u Potštejna
    Ke geomorfologii údolí Metuje u Kozínku
    Korsika - ostrov děravých skal
    Kouzelným proutkem Jizery
    Kras v chráněných územích pohoří Velebit
    Krása kamenných varhan
    Kremenia - přírodní unikát středního Slovenska
    Kryogenní modelace nejvyšší hory Šumavy
    Kryogenní tvary na Králickém Sněžníku
    Kryogenní tvary v Benkovské vrchovině
    Kryogenní tvary v Jeřábské vrchovině
    Kryogenní tvary ve vrcholových partiích pohoří Packalpe a Stubalpe v jihozápadním Štýrsku
    Křemencové mrazové sruby na Veľkém Fatranském Kriváni
    Kuestový reliéf na jihu České tabule v povodí Novohradky
    Kvarcitové skalní výchozy v Jeseníkách
    Kvarcitové skalní výchozy v Krkonoších
    Lada u Adršpachu
    Lovětínská rokle
    Malé Pieniny
    Mezo- a mikroformy reliéfu cenomanských pískovců na Čížkových kamenech
    Mezoformy a mikroformy v intermediálních magmatitech na severovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny
    Moravské vodopády
    Morfogenetická charakteristika horninových výchozů ve Chvaletické pahorkatině
    Morfogenetická podobnost vulkánů Vesuv a Fogo
    Morfologicky výrazné relikty východního křídla litické antiklinály
    Morfologicky výrazné skalní výchozy v údolí Ohře
    Na březích Dunajce
    Nejvýraznější skalní výchozy triasu v Českém masivu
    Opočenský hřbet
    Periglaciální tvary ve východoalpských hornatinách
    Pískovcové sloupky v České Metuji
    Pískovcové útvary u Dvora Králové nad Labem
    Pískovcové útvary v okolí Machova
    Podivuhodný vrch Žampach
    Podkrkonošské "tarasy"
    Poradní skála - morfologicky výrazné slínovcové výchozy v údolí Metuje
    Potštátské skalní město
    Povrchové tvary v cenomanských pískovcích ještědsko-kozákovského hřbetu
    Povrchové tvary v kulmských sedimentech v povodí Bystřice
    Povrchové tvary v permských sedimentech poorlické brázdy
    Povrchové tvary v pískovcích velkoopatovické křídy
    Pozoruhodné tvary reliéfu Západních Tater
    Přírodní park na Korsice
    Přírodní rezervace Hůrka u Hranic
    Pseudokrasové jevy v psefitech a pelitech Českého masívu
    Pseudokrasové mikroformy ve staurolitickém svoru Hrubého Jeseníku
    Pseudokrasové tvary v karbonských sedimentech severozápadně od Plzně
    Pseudokrasové tvary v pískovcích Klokočských skal
    Skálie v CHKO Kysuce
    Skalka pod Kaní horou
    Skalní prahy v řečištích v oblasti flyšového pásma Karpat
    Skalní útvary v Bradelské vrchovině
    Skalní výchozy permských ryolitoidů v jihopolských vrchovinách Góry Krucze a Góry Suche
    Skalní výchozy permských slepenců v údolí Lubé
    Skalní výchozy permských vulkanitů v Javořích a Vraních horách
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 1. část, Pradědská hornatina
    Skalní výchozy v údolí Dyje
    Skalní výchozy ve střední části Hanušovické vrchoviny
    Skalní zeď Kozinec u Železného Brodu
    Skály jako z pohádky
    Slepencový svah Odnož u Pecky
    Slezská Haná
    Strážce kaňonu
    Studnické vrchy - Hradiště
    Svah Sutice v údolí Tiché Orlice
    Svahové deformace v turonských slínovcích východně od Ústí nad Orlicí
    Svahové deformace v údolí Jizery u Rakous
    Šonovské vrchy
    Štěpánovické skály - méně známá lokalita výchozů pískovců v Turnovské stupňovině
    Tisá skála
    Tvary georeliéfu na "ledečských vápencích"
    Tvary reliéfu na mírovských slepencích
    Tvary reliéfu potštejnské antiklinály
    Tvary zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor
    Tvary zvětrávání a odnosu hornin ranského masívu
    Tvary zvětrávání a odnosu javornického granodioritu
    Tvary zvětrávání a odnosu karbonských slepenců u Žacléře
    Tvary zvětrávání a odnosu slepenců spodního karbonu v Lubawské bráně
    Tvary zvětrávání a odnosu tonalitu v Rychlebských horách
    Tvary zvětrávání a odnosu žuly v oblasti Čeřínku
    Tvary zvětrávání křemenců na Velké Babce v Brdech
    Tvary zvětrávání žuly na Černostudničním hřbetu
    Tvary žulového reliéfu v přírodním parku Česká Kanada
    Tvary žulového reliéfu ve vrcholových partiích české části Šumavy
    Utajené skalní město
    Vajskovské vodopády
    Viklany - pozoruhodné přírodní památky
    Vodopády v různých typech hornin
    Zajímavé okolí Rudky
    Zajímavé povrchové tvary ve slínovcích na Vysokém kameni u Stárkova
    Zakleslé meandry v oblasti litického hřbetu
    Zapomenuté pohoří Vtáčnik
    Zemská brána - příklad epigenetického údolí
    Žilami propletený ostrov Sao Nicolau