Record details

Name
    Vítek, Jan, 1946-
Author of Article
    50 let rezervace Prachovské skály
    Andezitové výchozy v pohoří Vtáčnik
    Araukarity v Nové Pace
    Atraktivní travertinové vodopády
    Azory - ostrovy na třech deskách
    Bezděčínské a Hodkovické skály
    Bohuňovské skály v údolí Křetínky
    Borek je na Lysém vrchu
    Briestené-Pružina
    CHPV Na skalách u Rabštejnské Lhoty
    Chráněná kamenná moře na středním Slovensku
    Chráněná příroda u Bicazu v Rumunsku
    Chráněné geologické výtvory v Cerové vrchovině
    Čertova kazatelna
    Čertův kámen pod Melechovem
    Dreveník pod drobnohledem
    Drobné nekrasové jeskyně v údolí Doubravky na Chotěbořsku
    Duny u Sváravy
    Dutý kámen a Orgel
    Galerie skalních hřibů
    Galerie skalních jehel
    Gamrig
    Geodiverzita ostrovů Réunion a Mauricius
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
    Geologické zajímavosti CHKO Veľká Fatra
    Geomorfologie andezitových skalních útvarů v pohoří Vtáčnik
    Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
    Geomorfologie pískovcového reliéfu vrchu Lada u Adršpachu
    Geomorfologie skalních útvarů v Keprnické hornatině
    Geomorfologie vrchu Hůra u lázní Bělohrad
    Georeliéf vulkanického ostrova Madeira
    Girlandové půdy na Zuberci
    Hápova skála pod Velkými Pasekami
    Hermanovské skály
    Hradec nad Hradcem
    Hradisko a zámeček v Budislavi
    "Hrobky" na Skutečsku
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    Kamenec v Orlických horách
    "Kameny" : ozdoba našich hor
    Kapucínské skály
    Karbon není jen uhlí
    Kočičí skály
    Kopýtko u Černé hory
    Kornati - pohoří v moři
    Kornati a Telašcica
    Kouzlo slepeného kamení
    Krajinou dávných sopek
    Krajinou Triglavského národního parku
    Krása súľovských slepenců
    Kryogenní modelace královy skály v Nízkých Tatrách
    Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
    Křemencové kamýky na Pardubicku
    Ledovcové obří hrnce
    Lupčianský skalní hřib
    Meandry Struhy - chráněný přírodní výtvor na Pardubicku
    Melafyrové skály na Strážníku
    Mezoformy pískovcového reliéfu ve střední části Křešovské kotliny
    Migmatitový skalní útvar v severní části Studeného v Orlických horách
    Mikroformy v neovulkanitech Cerové vrchoviny
    Mikroformy zvětrávání hornin
    Nad plážemi Makarské riviéry
    Nekrasové jeskyně v Cerové vrchovině
    Některé příklady odlučnosti výlevných vyvřelin na Slovensku
    Novopacké vodopády (CHPV Sýkornice)
    Obětní mísy i Krkavčí lázeň
    Obětní skalní mísy i v pískovcích?
    Okna a brány v Adršpašsko-teplických skalách
    Ostrá Horka
    Osturnianske jezero
    Pastýřské skalky v Krowiarkách
    Pilatus - morfologicky výrazný příklad helvetského příkrovu
    Písečné přesypy na Pardubicku
    Pískovcové útvary v Národním parku Gór Stołowych
    Pískovcové útvary v Žitavské hornatině v NDR
    Pískovcové útvary v Žitavských horách
    Podi - vysokohorské krasové planiny v Julských Alpách
    Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech
    Povrchové tvary v devonských vápencích Ludmírovské vrchoviny
    Povrchové tvary v jižní části Súlovských vrchů
    Povrchové tvary v kambrických slepencích na Koníčku v Brdech
    Povrchové tvary v PR Hemže - Mýtkov a v okolí
    Pozoruhodné geologické lokality Pardubicka
    Pozoruhodné skalní výchozy na Plzeňsku
    Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách
    Přírodní památka Pivnice : tvary současného vývoje pískovcového reliéfu
    Příspěvek ke geomorfologii chráněných přírodních výtvorů Ostaš a Kočičí skály
    Půlstoletí některých geologických rezervací
    Radostínské rašeliniště a jeho bifurkace
    Recentní tvary reliéfu na Kapverských ostrovech
    Rudawski Park Krajobrazowy a jeho žulové útvary (10 let od vyhlášení)
    Skalní a zemní pyramidy
    Skalní města v dolomitech chočského příkrovu
    Skalní tvary v žulách karlovarského masivu
    Skalní útvary na Janském vrchu v Jestřebích horách
    Skalní útvary Na Skalném v Hostýnských vrších
    Skalní útvary v Moravském krasu
    Skalní útvary v permských sedimentech severně od Trutnova
    Skalní výchozy neovulkanitů v Českém středohoří
    Skalní výchozy neovulkanitů v kremnických vrších
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 2. část, Keprnická hornatina
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 3. část, Medvědská hornatina
    Skály Koukalky u Chotěboře
    Skály pod Čiernou horou
    Skály v chráněných územích Králického a Kladského Sněžníku
    Sopečnou krajinou Kapverdských ostrovů : souostroví "čertových zdí"
    Studenské skály - typická ukázka mrazových srubů
    Svahové deformace na fonolitovém vrchu Malý Stožec v Lužických horách
    Syenitové skály u Pocoucova
    Škrapy ve vápencích Pavlovských vrchů
    Třebovské a hnátnické stěny
    Tvary georeliéfu vraclavské antiklinály
    Tvary reliéfu na permských sedimentech orlické pánve
    Tvary reliéfu na serpentinitech severozápadní Moravy
    Tvary zvětrávání a odnosu fylonitu v Hrubém Jeseníku
    Typy krápníkových útvarů
    Typy pseudokrasových tvarů v pískovcích České křídové pánve
    Typy škrapů v mezozoických vápencích Pavlovských vrchů na Jižní Moravě
    Údolí Lubě
    V ledovcovém podzemí švýcarských Alp
    V suterénu Vulkánovy dílny : podivuhodný svět sopečných jeskyní
    Veporské skalky
    Vernárska Tiesňava
    Volyň na Moravě
    Vulkanický reliéf ostrova Sao Vicente
    Výchozy metamorfitů orlicko-sněžnického krystalinika na Králickém Sněžníku a Śnieżniku
    Vysoká skála v údolí Hodonínky
    Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve
    Zajímavá ukázka zvětrávání dolomitu
    Zajímavé tvary zvětrávání ruly u uhelné Příbrami
    Zapomenutý vrch Hejda
    Zvrásněná tvář země
    Žižkovy maštale
    Žulová krása Jizerských hor
    Žulové útvary v Semihoří
    Žulovskou pahorkatinou