Record details

Name
    Vašíček, Zdeněk, 1937-
Author of Article
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Ammonoidea of the Lower Cretaceous deposits (Late Berriasian, Valanginian, Early Hauterivian) from Štramberk, Czech Republic
    Eine Ammonoideen-Fauna vom Sosio-Typ (Guadalupian, Ober-Perm) aus Kurdistan (Irak)
    Aptychi and their significance for taxonomy of Lower Cretaceous ammonites
    Barremian and Early Aptian ammonites from the Godula Facies of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians, Czech Republic
    Beitrag zu den juvenilen Goniatiten des marinen Gaebler-Horizonts (tschechoslovakischer Teil des oberschleisischen Beckens, Namur A)
    Biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Butkov quarry, Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians)
    Biostratigraphy of the Lower Cretaceous limestones of the Godula facies of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians
    Cephalopoden-Fauna aus dem Fundort Roštín bei Kroměříž (unter-Tithon)
    Composition and ecology of the "Pseudothurmanniafauna", lower Barremian of the Krížna-nappe in the Strážovské vrchy Mts.
    Diagenetic and dolomitization history of the Štramberk limestones
    Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku
    Drobní břichonožci ostravského souvrství čsl. části hornoslezské pánve (namur A)
    Druhé mezinárodní sypozium o hlavonožcích (Tübingen 1985)
    Early Berriasian ammonites from the Štramberk Limestone in the Kotouč Quarry (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Early Cretaceous ammonites from the Butkov Quarry (Manín Unit, Central Western Carpathians, Slovakia)
    Early Cretaceous ribbed aptychi - a proposal for a new systematic classification
    Geochemistry of intercalated red and gray pelagic shales from the Mazak Formation of Cenomanian age in Czech Republic
    Geológia a stratigrafia okolia ložiska spodnokriedových vápencov Butkov (manínska jednotka, stredne Považie)
    Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
    Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    K distribuci hlavonožců v pelagických uloženinách spodní křídy na Strážovské hornatině
    K nedožitým sedmdesátinám Prof. Ing. Otakara Kumpery, DrSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc.
    Konodonti Gaeblerova mořkého horizontu karvinské části OKR (namur A)
    Late Valanginian-Hauterivian cephalopod fauna from the Stara Planina Mountain (eastern Serbia)
    Lithological, biofacial and geochemical characterization of the lower cretaceous pelagic carbonate sequence of mt. Butkov (Manín unit, western Carpathians)
    The lower Cretaceous Ammonites of the Manín unit (Mt. Butkov, west Carpathians)
    Lower Cretaceous sequences of the Manín Unit (Butkov Quarry, Strážovské vrchy Mts, Western Carpathians) - integrated biostratigraphy and sequence stratigraphy
    Die Malm-Aptychen aus dem Fundorf Snežnica (innere Klippenzone, Westkarpaten)
    Některé výsledky mikrofaunistického výzkumu vyšší části ostravského souvrství (čs.část hornoslezské pánve, namur A)
    New biostratigraphic data from Ostravice river channel reservation (Outer Western Carpathians)
    New findings on Lower Cretaceous ribbed ammonites of Štramberk Limestone from the Kotouč Quarry near Štramberk (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    New occurrences of Lower Cretaceous ammonites in the western part of the Silesian Unit (Barremian-early Aptian, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    The northernmost occurrence of the Lower Berriasian ammonite Pseudosubplanites grandis (Štramberk Limestone, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    The oldest (Late Valanginian) Crioceratitinae (heteromorphic ammonoids) from the Central Western Carpathians (Slovakia)
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    The paleogeographic setting of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians
    Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Představitelé rodu Glabrocingulum Thomas v produktivním karbonu čsl. části Hornoslezské pánve (namur A)
    Přehled geologické stavby Podbeskydské pahorkatiny, Moravskoslezských Beskyd a jejich autochtonního podkladu
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k mikrofaunistickému výzkumu nižší části ostravského souvrství (čs. část Hornoslezské pánve)
    Report on the 2nd international meeting of the IUGS lower Cretaceous ammonite working group, the "Kilian Group" (Neuchâtel, Switzerland, 8 September 2005)
    Some heteromorphic Ammonites from Polomec (Hauterivian-Barremian, central western Carpathians, Czechoslovakia)
    Současný stav chronostratigrafického dělení mezozoika (zpráva Československé stratigrafické komise)
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    Súčesné trendy v stratigrafii spodnokriedových útvarov a ich aplikácia na Západné Karpaty
    To the "Neocomian" biostratigraphy in the Krížna-nappe of the Strážovsjé vrchy mountains (north-western central Carpathians)
    Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
    Two ammonites from the Early Cretaceous deep-sea sediments of the Silesian Nappe, Polish Carpathians, and stratigraphic problems resulted from micropalaeontological dating of their sites
    Zpráva o makropaleontologických sběrech ve štramberských vápencích v lomu Kotouč u Štramberka (tithon, Vnější Západní Karpaty)
    Zur Biostratigraphie der Neokom-Ablagerungen in der Križná-Decke des Strážov-Berglandes (Westteil der Zentralkarpaten)