Record details

Name
    Vašků, Zdeněk
Author of Article
    Červi a voda. Vodní režim krajiny a půdní organizmy
    Velká voda, krajina a člověk : protipovodňová opatření se musí navrhovat od rozvodí