Record details

Name
    Vachek, Michal
Author of Article
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky (34-22 Hodonín)
    Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky
    Geologische Situation im Bereich des Burgwalls von Mikulčice
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice (35-11 Veselí nad Moravou)
    Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie
    Navržená chráněná lokalita Ježov:kvartérní geologie a paleopedologie
    Nový výskyt antoníneckého souvrství u Kozojídek (bělokarpatská jednotka)
    Pedological and geochemical invstigations at the 'Red Outcrop' of Langenlois (Lower Austria)
    Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín) (34-22 Hodonín)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera (34-21 Hustopeče)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera
    Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum (34-21 Hustopeče)
    Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum
    Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum (34-22 Hodonín)
    Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum
    Přírodní park Strážnické Pomoraví - Osypané břehy: zkrácení toku Moravy
    The 'Red Outcrop' of Langelois:soil and rock mineralogy, geochemistry, micromorphology and paleopedology
    The 'Red section' in Langelois (Lower Austria): Micromorphology, Stratigraphy and Geological Implications
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě
    Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě (34-21 Hustopeče)
    Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě