Record details

Name
    Vaculíková, Lenka
Author of Article
    Characterization and differentiation of kaolins from selected Czech deposits using infrared spectroscopy and thermal analysis
    Characterization of Gypsum from quarry Kobeřice (Czech Republic)
    Characterization of mixed-layer clay minerals using FTIR spectroscopy and thermal analysis (TG/DTA)
    Characterization of the brown coal after microwave-assisted extraction
    Charakteristika a vlastnosti montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationty
    Determination of chlorite, muscovite, albite and quartz in claystones and clay shales by infrared spectroscopy and partial least-squares regression
    Determination of the predominant minerals in sedimentary rocks by chemometric analysis of infrared spectra
    Effect of chlorides in coal charges on resultant coal tar mesophase properties
    Effect of Chlorides in Coal Charges on Resultant Properties of Tar Mesophase
    The effect of selected sandstone mineralogical composition on final thermal expansion
    Electrodeposition of mercury film on electrodes modified with clay minerals
    Electrodeposition of metals on clay modified electrodes
    Elektrody modifikované jílovými minerály
    Evaluation of mesophase properties by microscopy, thermal analysis and FT-IR spectroscopy
    Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks
    Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks
    Komplexní posouzení vlivu fyzikálně-chemických vlastností hornin na jejich tepelnou roztažnost
    Lithium and rubidium extraction from zinnwaldite by alkali digestion process: Sintering mechanism and leaching kinetics
    Olivine as industrial abrasive for high-speed water jet technology
    Ověření přítomnosti injektážního média v injektovaných horninách - důkazní metody
    Properties of carbonisation products obtained from impregnated coal
    Příprava a vlastnosti mezofáze ze vzorků černouhelné smoly
    Removal of arsenate and selenite from aqueous solution using nano-amorphous iron-titanium hydrous oxide
    Sorpce alkylamoniových kationtů na montmorillonit
    Sorpční vlastnosti jílových minerálů
    Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite
    Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite
    Srovnání metod studia sorpčních vlastností montmorillonitu
    Thermal behaviour of organically modified clays
    Thermal Behaviour of Selected Marble Samples
    Thermal behaviour of synthetic pyroaurite-like anionic clay
    Vliv měřících technik a velikosti částic na charakter infračervených spekter jílových minerálů