Record details

Name
    Valášek, Karel
Author of Article
    Jeskyně ve vápenitých dolomitech fylitové zóny u Bozkova na Železnobrodsku
    An outline of the East Krkonoše Complex geology