Record details

Name
    Valečka, Jaroslav
Author of Monograph
    Bohemia, Excursion Guidebook. - Annual mmeting of the European Association for the Conservation of the Geological Heritage, Prague June 1st, 2000 - June 9th, 2000
    Comments on the Geological Map Lausitz-Jizera-Karkonosze (without Cenozoic sediments) 1 : 100 000
    České Švýcarsko. Böhmische Schweiz. Bohemian Switzerland. Zur Geologie der Nationalparks der Tschechischen Republik. Geology of National Parks in the Czech Republic
    České Švýcarsko. Geologie národních parků České republiky
    Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí
    geologická mapa 02-24 Nový Bor
    geologická mapa 02-41 Ústí nad Labem
    geologická mapa 03-13 Hrádek nad Nisou
    Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-23 Děčín
    Geologická mapa dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice
    Geologická mapa Lausitz-Jizera-Karkonosze (bez kenozoických sedimentů) 1 : 100 000
    Geologie, geologická mapa a legenda (Dokumentace a mapování svahových pohybů - oblast České Středohoří, 2004 - 2007)
    Geologische Übersichtskarte 1 : 200 000 CC 5550 Görlitz
    Hrady Čech a Moravy, z čeho jsou a na čem stojí
    Hydrogeologie české křídové pánve
    International Union for Quaternary Research, Commission for the study of Holocene, Bohemian Field Conference, September 10-12, 2000, Prague, Excursion Guidebook
    Lusatian Mountains
    Národní přírodní rezervace Labský kaňon (studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezeckou činností
    Nebezpečí svahových pohybů v jv.části Českého Středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B-Geologie,Geologická mapa
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe v okresu Děčín. geologická mapa v měř. 1:10 000
    Stanovisko ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek
    Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje
    Tiské stěny (Studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezectvím)
    Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-141 Řevničov
    Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-142 Stochov
    Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-123 Hřivice
    Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-124 Panenský Týnec
    Úštěk, Ústecký kraj: Ulice Údolní - rekognoskace a zhodnoení rizika zřícení pískovcových bloků
    Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Srbská Kamenice - stanovení podmínek
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02-242 Dolní Podluží
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí-03-341 Kněžmost
    Základní geologická mapa České republiky list 03-341 Kněžmost
Author of Article
    A.E. Reuss, křídový stratigraf a paleontolog
    August Emanuel Reuss a jeho význam pro stratigrafický a paleontologický výzkum české křídové pánve
    Bechlejovické zlomové pole u Děčína; tektonicky nejvíce zaklesnuté kry v české křídové pánvi
    The Cenomanian and Turonian Aquifers of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Examples of important geological localities from the Sudety area (Czech Republic)
    Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
    Hydrogeologie polické pánve : optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Juditin most v Praze a
    Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve
    Komplexní charakteristika výplně České křídové pánve ( pozice v rámci platformních křídových pánví v Evropě,litofacielní vývoj, stratigrafie ,tektonická stavba, vztah litofacií a hydrogeologických parametrů )
    Křídové sedimenty na krystaliniku v Opárenském údolí
    Křídové sedimenty na území listu 03-341 Kněžmost
    Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice
    Křídové sedimenty na území Přírodního parku Džbán - některé zajímavé fenomény
    Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy
    Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách
    Litologie basálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Nová tělesa terciérních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží
    Oparenské slepence: perm nebo křída?
    Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech
    Pelitická facie v nadloží pískovcového tělesa Příhrazských skal, severovýchodní Čechy (litologie a biostratigrafie na základě studia vápnitých nanofosilií)
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze
    Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří
    První nález vápnitých dinoflagelát v české křídové pánvi
    Původ železitých hrubozrnných pískovců až slepenců z Juditina mostu v Praze
    Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří
    Stáří pelitické sekvence v nadloží jizerského souvrství v Českém ráji
    Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal, sv. Čechy
    Strukturní pozice doubického a českokamenického zlomového pole u České Kamenice
    Šikmé zvrstvení a erozní plochy v pískovcích Přihrazských skal v Českém ráji
    Tectonic setting of the Ohře/Eger Graben between the central part of the České středohoří Mts. and the Most Basin, a regional study
    Upper Permian-Upper Cretaceous
    Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách