Record details

Name
    Valoch, Karel
Author of Article
    Beziehungen zwischen pleistozäner Archäologie und Stratigraphie (Abstrakt)
    Environmental/climatic study on clastic sediments deposited in Kůlna Cave, Czech Republic during the Last Glacial and Interglacial
    Fluviální akumulace v Brně-Černovicích (24-43, Šlapanice)
    Geologické a mikropaleontologické zhodnocení odkrytých profilů na lokalitě Mušov.
    Mineral magnetic study of windblown sediments deposited in the entrance of Kůlna Cave, Czech Republic
    Das Mittelwürm in den Lössen Südmährens und seine paläolithischen Kulturen
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Poznámky k novým odkryvům postbadenských štěrkopísků v Brně a okolí
    Preliminary Study on the Mineral Magnetic Properties of Sediments from Kůlna Cave (Moravian Karst), Czech Republic
    Problémy "modřické terasy" v Brně-Pisárkách
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)