Record details

Name
    Vaněček, Mirko
Author of Monograph
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14 - 241 Branná
Author of Article
    Ekonomika primárních zdrojů stříbra
    Ekonomika zlata a stříbra na našich ložiskách
    Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
    Gold-Bearing Mineralization Hosted by Black Slates : Example from Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates: An example from the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    Granite Matrix Permeability: an Overall Project Review
    K problému zajišťování ekonomické úspěšnosti průzkumu ložisek nerostných surovin
    Kondice a světové ceny nerostných surovin
    Mapa nízkopotenciálních geotermálních zdrojů České republiky
    Metallogenesis. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Metallogeny of the Bohemian Massif
    Origin of Lead in Eight Central European Peat Bogs Determined from Isotope Rations, Strengths, and Operation Times of Regional Pollution Sources
    Polymetalic deposits of the Zlaté Hory ore district
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    Prognózy Au-zrudnění v Jeseníkách
    Relationship between petrography and well-logging parameters in the borehole R-150, Rejvíz, Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian Massif, Central Europe)
    Rozloučení s RNDr. Petrem Květoněm
    Význam studia izotopů olova a síry pro řešení metalogeneze Českého masívu
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná