Record details

Name
    Vavrdová, Milada
Author of Article
    The acritarch succession in the Klabava and Šárka formations (Arenig-Llanvirn): evidence for an ancient upwelling zone?
    Acritarchs and plate tectonics
    Acritarchs assemblages in the Arenig Series of the Prague Basin, Czech Republic
    Affinities of Late Devonian Acritarchs from the Madre de Díos Basin, Northern Bolivia: Evidence for Plate Tectonic Interaction between Eastern Laurentia and Western Gondwana?
    Affinities of the Late Devonian acritarchs from the Madre de Díos basin, northern Bolivia: Evidence for a plate tectonic interaction between Eastern Laurentia and western Gondwana?
    Akritarcha kambrického stáří z bazálních klasik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6)
    Akritarcha kambrického stáří z bazálních klastik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6)
    Amphitheca isaacsonii gen. et sp. nov. (Acritarcha) from the Ananea Formation (Silurian/Devonian transition), southern Peru
    Baltica-related acritarchos from Southern Moravia (Early Cambrian)
    Baltica-related acritarchs from southern Moravia (Early Cambrian)
    Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě: stáří a paleogeografie
    Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě:stáří a paleogeografie
    Benthic microfossils from the Teplá-Barrandian Late Proterozoic (Blovice Formation, Czech Republic)
    Bentické mikrofosilie ze stromatolitů, evaporitů a oolitických vápenců tepelsko-barrandienského proterozoika: Paleoekologické interpretace
    The Brunovistulicum: assumptions and data,
    The Brunovistulicum: assumptions and data
    Coenobial acritarchs and other palynomorphs from the Arenig/Llanvirn boundary, Prague basin
    Devonian-Carboniferous boundary at Lake Titikaka, Bolivia: Preliminary results
    Early Cambrian Acritarcha from sediments underlying the Devonian in Moravia (Měnín 1 borehole, Czech Republic)
    Early Cambrian Acritarcha from sediments underlying the Devonian in Moravia (Měnín 1 borehole, Czech Republic)
    Early Cambrian Siliciclastic Sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their Paleogeographical Constraints
    Early Devonian palynomorphs from the Dvorce-Prokop Limestone (Barrandian region, Czechoslovakia)
    Early Ordovician acritarchs from the locality Mýto near Rokycany (Late Arenig, Czechoslovakia)
    Early Ordovician provincialism in acritarch distribution
    Early Paleozoic Evolution of the Barrandian Terrane, Bohemian Massif, Czech Republic: paleotectonic implications of sedimentary, fossil and volcanic record
    Early Paleozoic evolution of the Barrandian Terrane Bohemian Massif, Czech Republic: paleotectonic implications of sedimentary, fossil and volcanic record
    Excystment opening and the affinities of acritarchs
    Excystment opening and the affinities of Acritarchs
    Fosilní bentické mikroorganismy z buližníků a jejich paleoekologický význam
    Further Acritarchs and terrestrial plant remains from the Late Ordovician at Hlásná Třebaň (Czechoslovakia)
    Further palynomorphs of Early Cambrian age from clastic sediments underlying the Moravian Devonian (borehole Němčičky-3)
    Further palynomorphs of Early Cambrian age from clastic sediments underlying the Moravian Devonian (borehole Němčičky-3)
    Late Devonian (Famennian) Glaciation in Western Gondwana: Evidence from the Central Andes
    Late Devonian (Famennian) Glaciation in Western Gondwana: Evidence from the Central Andes
    Late Famennian Phytogeographic Provincialism: Evidence for a Limited Separation of Gondwana and Laurentia
    Late Famennian Phytogeographic Provincialism: Evidence for a Limited Separation of Gondwana and Laurentia
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
    Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
    Microfossils in carbonaceous cherts from Barrandian Neoproterozoic (Blovice Formation, Czech Republic)
    Microfossils in carbonaceous cherts from Barrandian Neoproterozoic (Blovice Formation, Czech Republic)
    Microfossils in Late Proterozoic silicites from Western Bohemia, Czechoslovakia
    Microfossils in the Proterozoic silicites
    Nejstarší organismy naší planety
    Některé nové mikropaleontologické údaje z Nízkého Jeseníku
    New acritarchs and miospores from the Late Ordovician of Hlasná Třebaň, Czechoslovakia
    New genera of Acritarchs from the Bohemian Ordovician
    Organic-walled microplankton from the Upper Devonian Albergaria-a-velha black shales (W Portugal) and its paleobiogeographical implications
    Organic-walled microplankton from the Upper Devonian of the Albergaria-a-Velha black shales (W Portugal) and its paleobiogeographical implications: preliminary results
    Overview of the stratigraphy and initial quantitative biogeographical results from the Devonian of the Albergaria-a-Velha Unit (Ossa-Morena Zone, W. Portugal)
    Overview of the stratigraphy and initial quantitative biogeographical results from the Devonian of the Albergaria-a-Velha Unit (Ossa-Morena Zone, W Portugal)
    Palynology of selected Devonian strata, Western Gondwana
    Palynology of the Devonian (Lochkovian to Tournaisian) sequence, Madre de Dios Basin, northern Bolivia
    Palynology of the Devonian (Lochkovian to Tournaisian) sequence, Madre de Díos Basin, northern Bolívia
    Palynomorphes from the Uhřice - 1 borehole, Middle Devonian of the Czech Republic
    Proterozic acritarchs from the Precambria-Cambrian transition in southern Moravia (Měnín - 1 borehole, Czech Republic)
    Proterozoic acritarchs from the Precambrian-Cambrian transition in southern Moravia (Měnín-1 borehole, Czech Republic)
    Proterozoické buližníky: stiriolity nebo silicifikované krusty?
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
    Quartzose pseudomorphs in Upper Proterozoic sediments of the Blovice Formation; Czech Republic
    Quartzose pseudomorphs within Upper Proterozoic sediments of the Blovice zone, Czech Republic
    Rostlinné mikrofosilie a vliv kontaktní metamorfózy na stěnu schránek Akritarch
    Silicification and microfossils
    Silicification and microfossils
    Silicified microbiota from the Bohemian Late Proterozoic
    Silicified microbiota from the Bohemian Late Proterozoic
    Silicifikované mikrofosilie z neoproterozických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Kokořínsko
    Silicifikované mikrofosilie z neoproterozoických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko
    Some fossil microplancton from the Bohemian Cretaceous
    Some plant microfossils of possible terrestrial origin from the Ordovician of central Bohemia
    Spesovicornea pacltovae gen. nov. et sp. nov., a new elateroid sporomorph from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic)
    Spesovicornea pacltovae gen. nov. et sp. nov., a new elateroid sporomorph from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic)
    Taxonomic reconsideration of Multiplicisphaeridium Staplin, 1961 and other acritarchs with branchin processes
    Taxonomic reconsideration of Multiplisphaeridium Staplin, 1961 and other acritarch genera with branching processes
    Two benthic microbial assemblages from the Měnín-1 borehole (Early Cambrian, Czech Republic)
    Two benthic microbial assemblages from the Měnín-1 borehole (Early Cambrian, Czech Republic)
    Vend na jižní Moravě?
    Vend na jižní Moravě?
    Významné životní jubileum doc. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.