Record details

Name
    Vavro, Leona
Author of Monograph
    Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
    Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
    Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov
    Mineralogická a silikátová analýza vzorků studeného odvalu po zkouškách rozpínavosti a rozpadavosti
    Stanovení fyzikálně - mechanických a geotechnických vlastností hornin - vzorek odebraný z nástřelu spojovacího překopu BZ-XIIJ
Author of Article
    Alternative methods for RQD parameter determination
    Barevně a texturně zajímavé křídové pískovce České Republiky
    Barevně unikátní křídový pískovec z lomu Javorka v Lázních Bělohrad
    Bělohradský pískovec z lomu Javorka
    Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 1. část
    Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 2. část
    Lomová houževnatost hornin a její měření
    Measurement of fracture toughness of rocks using deformation characteristics
    Příspěvek k lomové houževnatosti hornin a metodice jejího měření
    Příspěvek k současnému stavu měření lomové houževnatosti na horninách
    Stavební sochařské památky z krupníku a nový způsob jejich restaurování
    Study of the effect of moisture content and bending rate on the fracture toughness of rocks
    Study of the effect of moisture content and bending rate on the fracture toughness of rocks