Record details

Name
    Vavro, M.
Author of Monograph
    Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání
Author of Article
    Barevně a texturně zajímavé křídové pískovce České Republiky
    Barevně unikátní křídový pískovec z lomu Javorka v Lázních Bělohrad
    Durability properties of concrete with admixtures of thermaly activated kaolins and shales
    Glauconitic sandstones from East Bohemia - Pphysical and durability properties
    Granodiorite aggregates from East Bohemia for high-performance and high-strength concretes
    Jemnozrnné odpadní podíly z úpravy drobového kameniva jako možné druhotné suroviny pro cihlářskou výrobu
    Metakaolín a jeho možné uplatnění jako pucolánové přísady do betonů a vláknobetonů
    Metakaolin Mefisto K05 a metalupek Mefisto L15 jako přísada do betonu - vliv metakaolinu a metalupku na průběh hydratace cementového kamene
    Metakaolíny Mefisto jako účinná pucolánová složka vysokohodnotných a vysokopevnostních betonů
    Restaurování extrémně degradovaných renesančních pískovcových náhrobků v Dolním Benešově
    Stavební sochařské památky z krupníku a nový způsob jejich restaurování
    Tepelně upravené kaolíny a lupky a jejich využití jako pucolánové příměsi betonů
    Zdroje, vlastnosti, stabilita přírodního stavebního kamene a kameniva z území města Ostravy
    Zelené pískovce východních Čech a jejich využití jako stavebního a sochařského kamene