Record details

Name
    Vavro, Martin
Author of Monograph
    Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
    Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Stanovení fyzikálně - mechanických a geotechnických vlastností hornin - vzorek odebraný z nástřelu spojovacího překopu BZ-XIIJ
    Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
Author of Article
    Alternative methods for RQD parameter determination
    Bělohradský pískovec z lomu Javorka
    Evolution of Lugosilesian Orocline (North-eastern periphery of the Bohemian Massif): Kinematics of Variscan deformation
    Geodynamic model of evolution of Lugosilesian orocline of European Variscan orogeny belt
    Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 1. část
    Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 2. část
    Hodnocení nadloží a podloží slojí žáruvzdorných jílovců orlicko-žďárské křídové oblasti
    Identification of Phase Composition of Binders from Alkali-Activated Mixtures of Granulated Blast Furnace Slag and Fly Ash
    K charakteru a genezi tektonického styku lugika a silezika
    Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika
    Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Opavě - Kateřinkách
    Krupník jako historický stavební a sochařský materiál severní Moravy a restaurování významné umělecké památky z tohoto kamene
    Kulmská břidlice z Budišovic
    Moravská droba a její použití do kolejových loží modernizovaných tranzitních koridorů ČD
    Možnosti aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve stavebnictví
    Porovnání kvality hořického pískovce v různých částech lomu Podhorní Újezd
    Possible applications of alkali-activated systems in construction
    Problematika hodnocení vlastností odpadních hmot a možnosti jejich ukládání v dolech OKR
    Průmyslové odpady jako vstupní surovina. Výroba důlně-stavebních hmot
    Restoration of the chlorite-talc schist sculptures
    Rock mass fracturing in main gate roof behind advancing longwall face
    Selected non-destructive methods suitable for building use evaluation of roofing slate
    Selected Non-Destructive Methods Suitable for Evaluation of Roofing Slate
    Soapstone as a locally used and limited sculptural material in remote area of Northern Moravia (Czech Republic)
    Strukturně-kinematická analýza jižní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Studium fyzikálně-mechanických vlastností hořického pískovce v lomu Podhorní Újezd s ohledem na otvírku nového těžebního bloku
    Studium možnosti využití vybraných odpadů Válcoven plechu a.s. Frýdek-Místek pro výrobu základkových směsí
    Štípatelné břidlice České republiky a petrografické metody pro hodnocení kvality jejich stavebního užití
    Využití energosádrovce jako suroviny pro výrobu důlně-stavebních hmot
    X-ray computed tomography and geomaterials research at the Institute of Geonics of the ASCR