Record details

Name
    Večeřa, Josef
Author of Monograph
    Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor
    Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700)
    Geochemical and reconnaissance points maps 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, 11 sheet
    Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report
    Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report
    Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2006, Field Season Report
    Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
    Geostrada Sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny
    Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce
    Geovědní informační systém oblasti Jesenicka
    Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje
    Glucholasko-zlatohorskie zaglebie zlota
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89A
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89B
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89G
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89V
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90A
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90B
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90V
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101A
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101B
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101G
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89A
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89B
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89G
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89V
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90A
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90B
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90G
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90V
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101A
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101B
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101G
    Historie zlatohorských dolů
    Hornické naučné stezky zlatohorského rudního revíru
    Hornické památky v Jeseníkách a jejich využití v turistice
    Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva
    Jesenické zlaté stezky
    Jeseníky - Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
    Khundiin Gol area - Synoptic geochemical map
    Khundiin gol area distribution of heavy mineralf (Barite, Fluorite, Molybdenite, Cassiterite)
    Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Anatase, Garnet, Magnetite, Rutile)
    Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Pb minerals, Bismutite, Malachite)
    Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Scheelite, Gold, Pyrite)
    Krajina Staroměstska a Jesenicka
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-221 Žulová
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-223 Lipová-lázně
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-224 Jeseník
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-241 Branná
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-242 Bělá
    Malá Morávka - Javorový vrch, hornická naučná stezka
    Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov
    Montánní zajímavosti Jesenicka
    Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití
    Odborné posouzení a aktuální analýza problematiky využívání ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST4 se zřetelem na potřebu otvírky nového nevýhradního ložiska štěrkopísků Věrovany (D5273700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce
    Průvodce Zlatohorskou a Údolskou hornickou naučnou stezkou
    Regionální surovinová politika - Moravskoslezský kraj
    Regionální surovinová politika Olomouckého kraje
    Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl
    Set of geochemical maps ZN-50
    Stanovisko ČGS k návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
    Stream sediment geochemical map 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89A
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89B
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89G
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89V
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90A
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90B
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90G
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90V
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101A
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101B
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101G
    Studie možností montánní turistiky v Jeseníkách
    Sudetes Georoute, geological-tourist guidebook
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89A
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89B
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89G
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89V
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90A
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90B
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90G
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90V
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101A
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101B
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101G
    Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4 díl (Š-Ž, Slovníky, dodatky)
    Uspořádání měřického archivu GP Rýmařov
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
    Výsledky geologického mapování v měřítku 1 : 25 000 na průzkumné licenci Khundiin gol v západním Mongolsku
    Vysoká - Hláska, hornická naučná stezka
    Vysvětlivky k ložiskové mapě nerostných surovin České republiky 1:25 000 list Vidnava
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 14-41 Šumperk
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České Republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-221 Žulová
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-423 Libina
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 24-224 Olomouc
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 14-223 Lipová Lázně
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 list 25-121 Odry
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
    Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 24 - 224 Olomouc
    Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 105/07/1358
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno-jih. Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa ložisek nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-342 Brno - jih
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-431 Šlapanice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa ložisek nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-413 Mokrá-Horákov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-222 Vidnava
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, mapa inženýrskogeologického rajónovaní, 24-324 Brno-sever
    Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
    Zlatohorské podzemí
    Zlatý Chlum. Hornická naučná stezka
    Zpracovávání a příprava veškerých aktuálních, grafických surovinových podkladů opírajících se o aktualizovanou verzi Krajské surovinové politiky Olomouckého kraje pro tvorbu nového ÚP VÚC Olomouckého kraje
Author of Article
    Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska - Vysoká
    Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
    Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
    Byly ve Zlatých Horách valouny se zlatem raritou?
    Důlní míry v Jeseníkách a možnosti jejich interpretace
    Etapovitost těžby na lokalitě Ludvíkov
    Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ
    Geological mapping of the crystalline complex in the SW part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Geological Mapping of the Crystalline Complex in the SW Part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Geologické výzkumy v prognózní ploše Libina
    Historická produkce zlata zlatohorského rudního revíru
    Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru
    Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru
    Hornická osada ve Zlatohorském rudním revíru - Erlitz nebo Altenberg?
    Hornické naučné stezky v Jeseníkách
    Hornické památky v Jeseníkách a jejich využití v turistice
    Jak starci těžili zlato v Jeseníkách
    Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů
    Ložiska zlata a jejich historická těžba
    Ložisko kaolinu, šamotka a podzemní tunel u Vidnavy
    Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory)
    Mělké doly ve Zlatých Horách
    Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě "Zlatý důl" u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce
    Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách
    Může být zlatohorský revír turistickým centrem?
    Návrh klasifikace povrchových montánních tvarů
    The possibility of the complex exploration of gravel pit at Mohelnice
    Povrchové pozůstatky po těžbě rud a jejich vyhodnocení
    Prognózní zhodnocení těžkých minerálů na ložisku štěrkopísku Mohelnice III-Třeština
    The Project of Geological Mapping 1:25,000 in the Jeseníky Mts. - its Outputs and Products
    The project of the geological mapping 1 : 25000 in Jeseníky Mts. - its outputs and products
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222) (14-222 Vidnava)
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222)
    Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory)
    Přehled dosavadních podkladů ke Zlatým Horám
    Rekonstrukce Ag-dolů u Horního Benešova
    The Results of the Geological Mapping in a broader surrounding of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
    The Results of the Geological Mapping in a Broader Surroundings of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Revíry Horní Město a Horní Benešov ve světle archivních pramenů
    Scheelitová mineralizace z kontaktních Ca-skarnů v žulovském a třebíčském masivu
    Stručná historie těžby polymetalických rud a železa v Hornobenešovském revíru
    Stříbro stratiformních sulfidických ložisek moravskoslezských Jeseníků
    Taje hornické krajiny I
    Taje hornické krajiny II
    Taje hornické krajiny III
    Těžba zlata v druhé polovině 17. století ve Zlatých Horách
    Těžba zlata ve Zlatých Horách 1653-1720
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Typologie povrchových tvarů vzniklých těžbou rud a jejich časové zařazení
    Vliv důlní činnosti na chemismus půd a geochemickou stabilitu prostředí
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
    Výzkum těžkých minerálů na lokalitě Mohelnice
    Zlaté Hory - historie
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.
    Zpráva o činnosti za rok 1997