Record details

Name
    Vejlupek, Miroslav, 1929-
Author of Article
    Geologie permokarbonu českokamenické a kravařské pánve
    Hronovsko-poříčský příkop východně od řeky Metuje
    Ke stratigrafické pozici devítikřížských pískovců
    Kladenské souvrstvíé mezi Kralupy nad Vltavou a Všetaty
    Nerostné suroviny Filipín
    Nerostné suroviny Itálie
    Nerostné suroviny Malajsie
    Nerostné suroviny Norska
    Nerostné suroviny Papuy - Nové Guineje
    Nerostné suroviny Řecka
    Nerostné suroviny Súdánu
    Permokarbon v podloží křídy severovýchodně od Litoměřic
    Stáří nejmladších svrchnokřídových pískovců Polické pávne
    Strukturně-tektonická stavba křídy Roudnicka
    Strukturní stavba polické a svatoňovicko-hronovské pánve
    Světová produkce rud a nerud
    Světová těžba diamantů v roce 1986
    Tektonika platformních uloženin na Úštecku
    Terciérní sedimenty uvnitř vulkanického komplexu na severovýchodním okraji Ceského středohoří
    Těžba bauxitu ve světě
    Trendy světové těžby uhlí
    Výstavba železnorudného velkodolu v Senegalu