Record details

Name
    Vejpustková, Jana
Author of Article
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie
    Využívání odpadů z těžby a úpravy uhlí v kladenském revíru