Record details

Name
    Velebil, Dalibor
Author of Article
    Ag-Co-Bi-Ni-U- zrudnění v údolí Černé v Krušných horách
    Ag-Co-Bi-U-ložisko Potůčky v Krušných horách
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Aragonit ze sicilských ložisek síry
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Azurit a malachit v proterozoiku na sever od Prahy
    Beryl z Horské Kvildy na Šumavě
    Bílina-Hradiště, klasické naleziště "cimolitu" a "anauxitu"
    Bludenské žilné pásmo v Krušných horách
    Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu
    Dobrova u Dravogradu ve Slovinsku - klasická lokalita dravitu
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna
    Doly u Panenské Hůrky a Andělské Hory v chrastavském revíru
    Grosulár z Dolního Města na Havlíčkobrodsku
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Historický rudní revír Horní Blatná v Krušných horách
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Historie karlovarských dvojčat a jeden obecně tradovaný omyl při jejich zobrazení
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
    K dolování uranu v revíru Potůčky v Krušných horách
    K historii mineralogické lokality Rožná
    Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
    Karlovarská dvojčata a některé jejich lokality
    Knappenwand, Untersulzbachtal, Rakousko
    Lokalita Chodov u Bečova n. Teplou
    Lokality axinitu v barrandienském proterozoiku vltavského údolí na jih od Prahy
    Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír)
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Ložisko Tsumeb v Namibii
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Měděné zrudnění mezi Českým Brodem a Kostelcem n. Černými lesy
    Měděné zrudnění u Mutěnína v Českém lese
    Mežica ve Slovinsku - světoznámé naleziště wulfenitu
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Minerály lomu Klecany severně od Prahy
    Minerály ostrova Elba
    Několik postřehů z cesty po Itálii očima mineraloga
    Nové minerály. IX
    Nové minerály VIII
    Ostrov Zabarjad v Rudém moři - světoznámé naleziště olivínu
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Polymetalické ložisko Roztoky v Českém středohoří
    Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice - Hradové a Kostelní Střímelice
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (prosinec 2001 - prosinec 2002)
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007
    Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu
    Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rudní ložisko Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších
    Rudní revír Chrastava (Panenská Hůrka, Andělská Hora, Kryštofovo Údolí) v Ještědském hřbetu
    Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice
    Rutil z Chodova u Bečova nad Teplou
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Sádrovce z Prahy
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Síra ze Sicílie
    Staré cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Staré hutnictví stříbra
    Štěpánovský revír v letech 1767-1773
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Topazová skála ve Schneckensteinu, Německo
    Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Znovuotevření dolu Tsumeb v Namibii