Record details

Name
    Velfl, Josef, 1956-
Author of Article
    200 let od zaražení Ševčinského dolu na Březových Horách
    Doly a hutě
    Dosažení evropského rekordu hloubky březohorského dolu Anna v roce 1941
    K zpřístupnění historické budovy dolu Vojtěch na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku
    Rudní revír Březové Hory a jeho mezinárodní význam v 19. století
    Technická památka mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami
    Z historie Strojního a stavebního (stavitelského) odboru v Příbrami-Březových Horách
    Záchrana a prezentace hornických památek na Březových Horách Okresním muzeem Příbram