Record details

Name
    Venera, Zdeněk
Author of Monograph
    Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
Author of Article
    Fabric of porphyritic magmatites inferred from the preferred orientation of feldspar phenocrysts
    Geologický výzkum Antarktického poloostrova
    Intrusion within a transtensional tectonic domain: the Čistá granodiorite (Bohemian Massif) - dtructure and rheological modelling
    Magnetic fabric and tectonic setting of the Early to Middle Jurassic felsic dykes at Pitt Point and Mount Reece, eastern Graham Land, Antarctica
    Magnetic fabric and tectonic setting of the Early to Middle Jurassic felsic dykes at Pitt Point and Mount Reece, eastern Graham Land, Antarctica
    Na návštěvě v jurském parku: stáří, geochemická povaha a možná petrogeneze kyselých-intermediárních magmatitů antarktického poloostrova (širší okolí Camp Hillu a ledovce Victory Glacier)
    Nature and tectonic setting of Jurassic felsic igneous activity in the Victory Glacier area (Graham Land, Antarctic Peninsula)
    Nature, origin and causes of Jurassic felsic igneous activity in the Victory Glacier area (Eastern Graham Land)
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1998
    Perpendicular linear fabrics in granite: markers of combined simple shear and pure shear flows : qranite: From Segregation of Melt to Emplacement Fabrics
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 6, South Pacific and Antarctica - the last explored regions
    Polyphase intrusion of the Čistá stock (the Bohemian Massif) in relation to the regional tectonics
    Role of the pre-Mesozoic Mont-Blanc massif in the Alpine frontal collision: tilting of the basement block
    Sktruktura a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1999
    Structural study of the Čistá massif
    Strukturní stavba melechovského masivu