Record details

Name
    Veselá, Jitka
Author of Article
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Vývoj kvality vody v řece Bílině