Record details

Name
    Veselá, Marta
Author of Article
    Petrografická charakteristika kulmských (?) drob z jihlavské brázdy (23-24 Měřín)
    Příspěvky k problematice západomoravského krystalinika
    Rb-Sr systematics of intrusive rocks from the Moldanubicum around Jihlava